Leden login | Volg ons op:

Volg ons op: 
 
ZO vlag
 
home-vereniging-boven
 

Algemeen

Constant werkt Zeilverening de Onderlinge, verder te noemen ZO, met vrijwilligers om jouw en onze bezittingen te beschermen. Daar hebben we informatie voor nodig. We doen dit niet zomaar. Het gaat per slot van rekening toch om jouw privacy en bezittingen, en daar willen wij geen onduidelijkheid over laten bestaan.

Ons privacy beleid in één oogopslag

In het kort wat je van ons moet weten 

De wetgeving vastgelegd in Wet Bescherming Persoonsgegevens rondom privacy heet vanaf 25 mei 2018 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), europees genoemd GDPR (General Data Protection Regulation). Het is een wet waarmee sancties opgelegd kunnen worden.

AVG is een nieuwe wet op het gebied van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om de privacy van jou en ons beter te beschermen. Op zich een goede zaak maar wel een verandering waar je als vereniging rekening mee dient te houden.

 • Wij, ZO, verzamelen gegevens via een ledenbestand en financieel systeem om stalling te kunnen plannen,  mail - @mail contact te onderhouden en elektronische toegang te verlenen. Deze gegevens worden beveiligd zoals beschreven in de richtlijnen van AVG.
 • Wij, ZO, werken alleen met “functionele” gebruikersnamen die eigendom zijn van de ZO, ondergebracht bij Google waar ze ook onder die voorwaarden vallen. Deze gebruikersnamen zijn in ons online systeem  gekoppeld aan één van de leden die deze functie uitvoert.
 • Foto's van leden op de website van ZO zijn aangeleverd door en met toestemming van die leden.
 • Jouw gegevens zijn in te zien via onze website binnen een persoonlijke inlog omgeving met een gebruikersnaam, wachtwoord en gegenereerde verificatiecode, alleen bij jou bekend. 
 • Deze persoonlijke gegevens zijn door jou aan te passen die na verificatie van de secretaris inzichtelijk zijn.
 • Digitale beveiliging van jouw gegevens valt onder de verantwoording van e-Captain (DISPI) waar wij onze gegevens onder gebracht hebben. Dit online systeem is alleen toegankelijk via een functionele gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode. De wijze waarop is te lezen via digitale gegevens bescherming e-Captain (DISPI)
 • Jouw gegevens worden alleen extern uitgewisseld met onze partij het watersportverbond waar de gegevens onder het privacybeleid van het watersportverbond vallen.
 • Interne uitwisseling van jouw gegevens vind plaats vanuit ons online systeem naar het lokale elektronische toegangsystem welke in een afgesloten ruimte staat, fysiek en digitaal toegankelijk voor geautoriseerde leden geregistreerd in ons online systeem, en onder het privacy beleid van zeilvereniging de onderlinge valt.
 • Jouw gegevens worden niet verkocht aan andere partijen.
 • Digitale beveiliging van onze financiële gegevens valt onder de verantwoording van e-captain (DISPI) waar wij onze gegevens onder gebracht hebben. Dit online systeem is alleen toegankelijk via een gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode. De wijze waarop is te lezen via digitale gegevens bescherming e-captain (DISPI)
 • Online ingevulde formulieren worden verwerkt en vervolgens vernietigd
 • Om overheids technische reden zijn wij, ZO, verplicht de persoonlijke gegevens 7 jaar te bewaren.
 • Debet en Credit facturen zijn gedigitaliseerd en bewaren wij bij een functionele gebruikersnaam en kunnen ingezien worden door het bestuur. Het voorgaande jaar aan het actuele jaar kan ingezien worden door de kascommissie voor de statutair vastgelegde kascontrole.
 • Wij, ZO, hebben een archief wat voor naslagwerk binnen de vereniging gebruikt kan worden en is opgeslagen bij een functionele gebruikersnaam met een backup daarvan op onze server.
 • Wij, ZO, zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen, en waarom we dit doen.
 
 

Klik op de adverteerder voor meer info

 

Contact

Zeilvereeniging de Onderlinge
Diederik Sonoyweg 11
1509BR Zaandam 

@mail: info@zvdeonderlinge.nl

Rekeningnummer: NL61INGB0000220567

Havenmeester: 06 - 817 587 27

(aanwezig tussen 17.00 -18.00)

havenmeester@zvdeonderlinge.nl

Waarom de ZO

Bij Zeilvereeniging De Onderlinge, kortweg Z.O., vind je alles om de watersport of -recreatie te beleven: een geweldig zeil/vaargebied rond en recreatie op ons eigen schiereiland in het Alkmaardermeer plus een haven midden in het hart van de Zaanstreek waar alle moderne faciliteiten aanwezig zijn: stalling te water, op de wal en binnen, en een clubhuis. De ca. 500 leden houden dit alles met elkaar in topconditie. Meld je aan en kom het meebeleven!