Leden login | Volg ons op:

Volg ons op: 
 
ZO vlag
 
home-vereniging-boven
 
akkoord

Gedragscode voor vrijwilligers

Grens Overschrijdend Gedrag   

De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt en onthoudt zich er van de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hieronder wordt verstaan: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of andere handelingen of gedragingen die door het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn gesteld.

De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en zal erop toe zien dat de gedragsregels door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, worden nageleefd.

Bij geconstateerd grensoverschrijdend gedrag en bij vermoedens daartoe, is de vrijwilliger verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

Gedragingen die vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen kunnen worden gesanctioneerd middels een procedure waarin hoor-en wederhoor plaats zal vinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat dit valt onder het Wetboek van Strafrecht zal bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is opgesteld op 10-01-2020 door het bestuur van Z.V. De Onderlinge en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op  xxxx

Ondergetekende verbind zich aan de gedragscodes vermeld op dit formulier van  Zeilvereeniging de Onderlinge

Beveiligingscode Beveiligingscode

 
 

Klik op de adverteerder voor meer info

 

Contact

Zeilvereeniging de Onderlinge
Diederik Sonoyweg 11
1509BR Zaandam 

@mail: info@zvdeonderlinge.nl

Rekeningnummer: NL61INGB0000220567

Havenmeester: 06 - 817 587 27

(aanwezig tussen 17.00 -18.00)

havenmeester@zvdeonderlinge.nl

Waarom de ZO

Bij Zeilvereeniging De Onderlinge, kortweg Z.O., vind je alles om de watersport of -recreatie te beleven: een geweldig zeil/vaargebied rond en recreatie op ons eigen schiereiland in het Alkmaardermeer plus een haven midden in het hart van de Zaanstreek waar alle moderne faciliteiten aanwezig zijn: stalling te water, op de wal en binnen, en een clubhuis. De ca. 500 leden houden dit alles met elkaar in topconditie. Meld je aan en kom het meebeleven!